Business Inteligence

Co je to Bussines Inteligence a proč právě ona je pro Vás klíčová?

Bussines Intelligence je termín úzce spjatý s výskytem právě těch správných informací ve správný čas. O jaké informace jde a jak tyto informace získat?

Pro efektivní řízení jakékoliv společnosti je klíčové správné zhodnocení momentální situace a porozumění tomu, co a proč se děje. Business Intelligence umožňuje operativní i strategická rozhodnutí na základě kvalifikovaných a rychle dostupných informačních podkladů. Ty získává sběrem a následnou podrobnou analýzou ohromného množství dat, které nepřetržitě shromažduje.

Archivovaná data nepokrývají jen „vnitřek“ dané společnosti, ale zaměřují se i na její okolí, tedy utvařejí celistvý informační popis ze kterého následně generují strategická data (přehledy vývoje, prognózy). Bussines Inteligence nenahradí bezezbytku lidské myšlení a schopnost abstrakce, ale výrazně slouží jako podpora při rozhodování - například v oblastech s potřebou zpracovávat velké množství dat a vstupů a jejich nasledných analýz.

Základní oblasti významu Business Intelligence v organizaci:

  • podpora strategického a operativního rozhodování
  • řízení a plánování cash-flow
  • finanční analýza
  • speciální finanční výkaznictví
  • controlling nákladů a výnosů
  • analýza zákazníků, analytická část řízení vztahů se zákazníky (CRM - Customer Relationship Management)
  • předpovídání objemů prodeje a ziskovosti
  • podpora marketingových kampaní a analýz
  • TQM

Informace nebo objednávka mailem...