Dceřinné společnosti


Spinet, a.s.

Akciová společnost SpiNet byla založena dne 15. 3. 1995. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 20. 6. 1995. SpiNet, a. s. je jedním z prvních poskytovatelů cenově dostupného a kvalitního přístupu k Internetu v České republice. Převážnou část zákaznického portfolia společnosti tvoří malé a střední firmy.

Společnost se zabývá zejména poskytováním služeb souvisejících s přístupem a využití Internetu a zároveň s tím souvisejícími službami, řízením sítí, provozováním www stránek a služeb e-mail, poskytováním software apod. Při poskytování služeb je společnost SpiNet motivována přáním v plné míře uspokojit potřeby svých zákazníků.

Aktivity společnosti a její postavení na trhu

Zákazníkům SpiNet poskytuje především plné připojení celé počítačové sítě LAN nebo lokálního počítače k Internetu prostřednictvím pevných linek, ISDN, ADSL a běžných telefonních linek. Dále společnost nabízí pronájem prostoru na velmi výkonných serverech pro umístění www stránek a též tvorbu stránek a uživatelských aplikací. Zároveň je možné dodat i potřebný software a hardware.

SpiNet a.s. rovněž projektuje a realizuje zabezpečovací systémy pro informační technologie - komunikace LAN, WAN, ochrana přenosů, elektronické podpisy, řízení přístupu k serverům a koncovým stanicím, návrhy firewalů a podobně.


eIdentity, a.s.

Akciová společnost eIdentity a.s. byla založena v září 2003. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 22.12.2003. V současné době odkoupila a provozuje certifikační autoritu e-identity pro bývalé zákazníky KPN-QWEST. Společnost bude dále rozvíjet projekt certifikační autority pro subjekty na trhu v ČR v průběhu dalších let.


eB Služby s.r.o.

Společnost eB Služby s.r.o. byla nově založena v září 2004 a až do 23.3.2009 byla členem obchodní skupiny e—Bussiness Services a.s. Do obchodního rejstříku byla zapsána 26.11.2004. Společnost eB Služby s.r.o.se zabývá především službami v oblasti servisu a outsourcingu informačních technologii. Hlavni činnosti je servis a služby výpočetních a pokladních systému. Základem této společnosti jsou pracovníci s dlouhodobou zkušeností s instalacemi a servisem informačních a pokladních systémů na celém území České republiky. Významným zákazníkem je Mc Donalds Česká republika, kterému společnost zajišťuje komplexní služby v oblasti IT.