Profil společnosti

V současné době se společnost zabývá provozováním aplikací a službami ISP v internetu, zpracováním projektů, programováním aplikací a poskytování služeb v oblasti bezpečnosti IS/IT a také se intenzivně věnuje poskytováním služeb outsourcingu, kde máme letité zkušenosti.

Stěžejním oborem činnost společnosti e-Busines Services a. s. je bezpečnost informačních systémů, outsourcing služeb IS/IT, analýzy informačních systémů a tvorba třívrstvých aplikací v prostředí JAVA a .NET.

Pro tyto obory činností získala společnost eBS certifikáty ISO 9001: 2000,     ISO 14001, ISO 27001:2005 a ISO 20000:2005 pro Outsourcing a provozování IS/IT infrastruktury jako certifikované služby IT.Společnost e-Business Services a.s. není pouze dodavatelem produktů, ale klade si za cíl poskytovat svým klientům ucelená řešení jejich požadavků a to především v oblasti služeb, proto navázala strategická partnerství s významnými společnostmi z oblasti IT. Jsme partnerem společností Microsoft, ADOBE, GTS, Symantec, RSA, CISCO, Check Point a dalších. Nejen dodáváme produkty těchto firem, ale jsme schopni na nich postavit téměř libovolný internetový projekt či intrafiremní řešení včetně všech aspektů souvisejících s bezpečnostní problematikou informačních systémů a vybavení HW a systémovým SW včetně různých virtualizačních platforem.

V oblasti bezpečnosti IS klademe důraz na komplexní řešení problematiky bezpečnosti informačních systémů a zpracování bezpečnostní politiky organizací. Největším projektem byla realizace bezpečnostního systému pro Český Telecom, která představovala dodávku vice než 5000 licencí a ochranných prostředků pro přístup k mnoha rozdílným aplikacím v rámci infrastruktury zákazníka, návrhu řešení bezpečnostní politiky a auditu bezpečnosti. Zpracovali jsme několik bezpečnostních politik a provedli řadu analýz stavu bezpečnosti IS pro naše klienty.

Dalšími významnými projekty v minulosti, odkud čerpali naši pracovníci zkušenosti, jsou dodávky pro GE Capital, Českou Spořitelnu, České dráhy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničí, Ředitelství dálnic a další.

V poslední době poskytoval Českému normalizačnímu institutu (ČNI), a nyní poskytuje, Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), komplexní outsourcingové služby v oblasti IS/IT, a zároveň se významně podílel a podílí formou spolupráce i s ostatními dodavateli prostředků IS/IT na analýzách, řešeních a rozvoji a provozu prakticky všech systémů IS/IT je uchazeč schopen garantovat zajištění požadované úrovně řešení předmětu této zakázky, zajištění kontinuity, zpětné kompatibility a integrity řešení všech prostředků IS/TI zadavatele.

Společnost se zabývá vývojem aplikací v prostředí JAVA, .NET, ADOBE Live Cycle a dalších podpůrných prostředích (GlassFish, JBOSS, IIS, IntelliJ IDEA, apod.) Největší realizací je projekt ČSN Online pro ÚNMZ. Dalšími projekty jsou např. komplexní systém pro akreditovanou certifikační autoritu eIdentity a.s. nebo systém oběhu elektronických dokumentů pro ČMI.

Kromě hlavních činností poskytujeme služby tvorby a provozování virtuálních serverů, vzdálený dohled IS, penetrační testování (včetně trvalého dohledu bezpečnosti IS/IT), zpracování a realizace projektů v oblasti bezpečnosti informačních systému, zavádění Intranetu, projektování, zpracování a provozování databázových aplikací, provozování informačních zdrojů na Internetu, služby z oblasti bezpečnosti IS - antivirové a antispamové služby, služby "remote" dohledu, správy a ochrany IS, tvorba a provoz vertikálních aplikací poskytování dalších služeb s vysokým podílem přidané hodnoty (Value Added Services).

Výpis z obchodního rejstříku:

Spisová značka: B. 6135 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Název subjektu: e-Business Services a.s.
IČO: 26115808
Sídlo: Praha 3, Vinohradská 184
Den zápisu: 29.09.1999

Podrobnosti je možno najít na serveru http://www.justice.cz/

e-Business Services, a.s.
Vinohradská 184, 130 00 Praha 3
Tel.: +420-222 866 180     Fax: +420-222 866 190
E-mail:info@e-bs.cz    URL: http://www.e-bs.cz