Konzultace

Pracovníci eBS a.s mají zkušenosti s budováním informačních systémů v rozsahu od infrastruktury až po aplikační software. Na základě těchto zkušeností jsou schopni zákazníkovi poskytovat konzultace, při nichž získá základní přehled o možných řešeních konkrétních záležitostí. To mu pomůže orientovat se v dané problematice.
Konzultace se mohou týkat např. těchto oblastí :
  • Bezpečnost IT ( autentizace ,bezpečnostní politika, bezpečnostní projekty )
  • serverové systémy - existující typy hardware a operačních systémů, porovnání možností systémů
  • zálohování a volba zálohovacích systémů (hardware i software)
  • aplikační software, ERP systémy a návazné aplikace (např. workflow, reportovací nástroje, ...)
  • konsolidace adresářových služeb - možnosti, úroveň zabezpečení
  • LAN a WAN sítě, volba technologií, prvků a poskytovatelů připojení, vzdálené připojení
  • Internet a eCommerce aplikace - možnosti připojení, zabezpečení sítě, možnosti eCommerce systémů
Komplexní službou v oblasti konzultací je Studie proveditelnosti
V rámci této služby nebo spíše služeb je analyzována možnost využití stávajících klíčových technologických komponent IT/IS a také nezbytných lidských zdrojů.
S využitím našich odborných znalostí a zkušeností, navíc podpořenými technickými možnostmi a přímými kontakty s výrobci, jsme schopni se podílet na tvorbě garantovaného návrhu technického a aplikačního řešení, které Vám ušetří čas i prostředky při rozhodování i při samotné realizaci.
Výsledkem těchto studií je možné zpracování variant řešení s doporučením nejvhodnější volby. U definovaných variant jsou popsány silné a slabé stránky, harmonogram a oceněna finanční náročnost.