Prodej ČSN - Normy.Cz

Normy.Cz

e-Business Services a.s.- Divize Normy.CZ byla vytvořena koncem roku 2008 a jako smluvní partner ÚNMZ zajišťuje tisk, prodej a distribuci tištěných českých a jiných technických norem v České republice.

Divize Normy.CZ zajišťuje následující služby zákazníkům:

 • Zasílání:
  • nabídek nově vydaných norem měsíčně ZDARMA na Váš e-mail.
 • Dodávku:
  • tištěných českých technických norem (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC, ČSN ETS, ČSN EN ISO, ČSN EN IEC), technických normalizačních informací TNI).
  • zákonů, vyhlášek, nařízení vlády ,
  • předpisů a norem TPG, TDG, TIN, TNV, TNO, MPA, a další,
  • rešerší norem pro dané problémy.

Všechny uvedené služby v divize Normy.CZ zajišťují kvalifikovaní pracovníci s bohatou praxí, v oboru.

Kontakt:

E-Business Services a.s. - Divize Normy.CZ
tel: 222 866 171 fax: 222 866 190